Skip to product information
1 of 1

แว่นตานิรภัย กรอบฟ้า รุ่น 1711 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย กรอบฟ้า รุ่น 1711 เลนส์ใส

เลนส์เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน
ป้องกันรังสี UV 99.9%

ปรับความยาวขาแว่นได้ มีกระบังข้าง
ป้องกันคิ้ว

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ANSI Z87.1-1989,
EN166.2001

View full details