Skip to product information
1 of 1

Ruler (ไม้บรรทัดเหล็ก 1 ฟุต)

Ruler (ไม้บรรทัดเหล็ก 1 ฟุต)

ขนาด 12 นิ้ว เหมาะสำหรับวัดสิ่งของที่มีพื้นแนวระนาบ ผลิตจาก Stainless Steel แข็งแรง ทนทาน ไม่งอง่าย ขอบไม้บรรทัดมีความคม อาจทำให้บาดเจ็บได้ ควรระมัดระวังในการใช้งาน

IMPA CODE : 650802

View full details