Skip to product information
1 of 1

เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า LV126 (Kids Size)

เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า LV126 (Kids Size)

เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า และมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะ และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ประจำเรือภายใต้ข้อบังคับ และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าให้ใช้ในเรือได้ ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมบ่วงช่วยชีวิตสีฟ้า สายรัด 3 เส้นและสายรัดระหว่างขา มีนกหวีด และแถบสะท้อนแส่งมาตรฐาน SOLAS
View full details