Skip to product information
1 of 1

ลูกบ๊อกหัวเทียน แกนยาง รู 1/2”

ลูกบ๊อกหัวเทียน แกนยาง รู 1/2”

ลูกบ๊อกหัวเทียน แกนยาง รู 1/2”
  • สำหรับด้าม 1/2 (4 หุน)
  • ยาว 70 mm. ทุกตัว (สำหรับขันหวัเทียน ลึก)
  • มีแกนยางด้านใน (สำหรับดูดหัวเทียน)
  • ผลิตจากเหล็ก CR-V (แข็งแรง สำหรับงานหนัก)
  • ลูกบ๊อกทรงยุโรป แบบบางเข้าที่แคบได้ดี
  • ผ่านมาตรฐาน DIN 3120 จากเยอรมัน (แข็งแรง)
  • ของแท้ 100%
  • ยี่ห้อ KING TONY (ผลิตจากไต้หวัน)

รายละเอียดสินค้า 

View full details