ตะขอเกี่ยวผืนธงทองเหลือง เป็นชุด(บน/ล่าง) (Brass flag hook upper & Lower) ตัวหมุนจะช่วยคลายเกลียวเมื่อเชือกชักม้วนเป็นเกลียว