Skip to product information
1 of 3

กรวยจราจร TRAFFIC CONE

กรวยจราจร TRAFFIC CONE

TRAFFIC CONE

กรวยจราจรขนาด 80 Cm. ฐานกว้าง 30×30 Cm.

น้ำหนัก 0.9 Kg
ทำจาก วัสดุ EVA (Ethylene Vinyl Acetate) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้:
  • วัสดุทนทาน กรวยจราจรของร้านไทยจราจร รถทับไม่แตก สามารถคืนตัวได้
  • กรวยจราจร ที่สามารถทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ซีดจางง่าย
  • กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสงของ 3M Engineer Grade อายุการใช้งาน 5 ปี
การใช้งาน:
กรวยจราจรใช้เพื่อ แบ่งเขตแดนถนน หรือ แบ่งเลน เพิ่มความปลอดภัย
ประโยนช์ของกรวยจราจรใช้จัดทางเดินรถ เพื่อให้เป็นระเบียบในหน่วยงาน
นอกจากนั้นสามารถ ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า ห้ามจอด ส่วนมากใช้ในงานก่อสร้าง ตามสถานที่จอดรถต่างๆ
กรวยยางจราจร มีหลายขนาด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
View full details